تولید ماسک و لباس محافظ کادر درمان

موسسه خیریه جوادالائمه (ع) با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا برآن شد که در جهت یاری رساندن مردم به تولید ماسک و لباس محافظ کادر درمان برآید.شما عزیزان هم می توانید در این کار خیر سهیم باشید.

شما می توانید از طریق در گاه پرداخت سایت ما و یا شماره حساب مسکن 1199-2389-2314-6280 واریز کنید.